Velfac: Fönster med design och hållbarhet i fokus

04 juni 2024
Veronica Urena

editorial

I en värld där miljömedvetenhet och estetisk design spelar allt större roller i byggbranschen, utmärker sig Velfac som en tillverkare av fönster som kombinerar dessa egenskaper på ett framstående sätt. Velfac fönster är kända för sina högpresterande glaspartier som inte bara förbättrar ett byggs energieffektivitet utan också dess estetiska värde. I den här artikeln utforskar vi vad det är som gör Velfac till ett premiumval för både nya och renoverade fastigheter, och hur de bidrar till en mer hållbar byggmiljö.

Rik historia och framtidstro

Velfac är ett företag som har sina rötter i Danmark och har en lång historia av innovation inom fönstertillverkning. Med en tradition som sträcker sig över 60 år har Velfac genomgående fokuserat på att producera högkvalitativa fönsterlösningar som möter de skandinaviska ländernas stränga krav på hållbarhet och funktionalitet. Velfacs fönster är inte bara kända för sin hållbarhet, utan även för sitt moderna och stilrena uttryck som harmonierar med en mångfald av arkitektoniska stilar.

Innovation och teknologi

Ett av de mest framträdande kännetecknen för Velfac är deras engagemang i att utveckla energieffektiva fönsterlösningar. Genom innovativ användning av dubbelglas och tredubbelglas, samt högpresterande karmar och lister, har Velfacs produkter visat sig spela en viktig roll i att minska energiförbrukningen i byggnader. Detta är inte enbart positivt för miljön men även ekonomiskt för fastighetsägare som kan se fram mot minskade uppvärmningskostnader och en skönare inomhusmiljö.

Utöver sin prestanda, ställer Velfac även starkt i frontlinjen när det kommer till designflexibilitet. Fönstren från Velfac finns i en mängd olika storlekar, former och stilar, vilket gör det möjligt för arkitekter och byggare att anpassa dem efter specifika projektbehov. Detta gör Velfacs fönster till ett omtyckt val inom både privata bostäder och kommersiella fastigheter.

Velfac

Hållbarhet och miljömedvetenhet

Velfac tar alltid ett stort ansvar för både miljön och framtida generationer. De strävar efter att använda hållbart framställda material och produktionstekniker som så minimerar effekterna på vår planet. Genom att välja Velfac-fönster bidrar kunder inte bara till en bättre inomhusmiljö utan även till en mer hållbar global miljö. Velfac återvinner dessutom gamla fönster och ser till att nya produkter kan gå igenom samma kretslopp.

Velfac fönster är försedda med ett antal miljöcertifieringar som bekräftar deras engagemang för hållbar utveckling. Dessa inkluderar bland annat energimärkningen Passivhus-certifiering och ISO-certifikat, som alla vittnar om produkternas låga miljöpåverkan och energieffektivitet. Att välja Velfac är inte bara ett val av kvalitet, det är också ett starkt ställningstagande för en grönare planet.

Fler nyheter